4. Forbered og inviter pasientene

Samvalg er en prosess som starter lenge før selve samvalgsøyeblikket i den kliniske konsultasjonen. Pasienter kan forberede seg på å delta i samvalg gjennom å:

 • Kjenne sin generelle rettighet til å delta i valg knyttet til egen helse
 • Få støtte og invitasjon fra helsepersonell til å delta i valget
 • Forstå hvorfor det er viktig å delta i valget (steg 2 i kurset «Seks steg til samvalg»)
 • Få korrekt og forståelig informasjon om helsetilstanden

Pasienter kan også velge å avstå fra å delta i samvalg, og overlate beslutningen til helsepersonell eller pårørende. Samvalg i denne konteksten omfatter kun de tiltak og behandling som den offentlige helsetjenesten tilbyr. Pasientens medisinske tilstand kan også begrense valgmulighetene.

“Når dere inkluderer meg og deler deres kunnskap, kan jeg gjøre et godt valg.”

Terje Olsen
Medlem av Brukerutvalget, UNN HF

Eldre mann med briller som ser mot kamera og smiler
 • Planlegg og forbered tiltak for pasientene før klinikere er ferdige med sin undervisning.
 • Iverksett tiltakene etter at helsepersonell har startet sin opplæring.
 • Involver kontor- og skrivetjeneste, samt andre som måler, registrerer og deler informasjonsmateriell med pasientene.
 • Del informasjon om samvalg på sykehusets internettsider.
 • Bruk ulike informasjonskanaler: Roll-up, brosjyrer og plakater i ventearealer, film om samvalg på storskjerm, brosjyre om samvalg som vedlegg i innkallingsbrev.
 • Gi informasjon om samvalgsverktøy på helsenorge.no/samvalg. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om helseproblemet og alle valgmulighetene som finnes. Pasient og behandler kan diskutere de ulike alternativene, og sammen komme frem til det beste valget for pasienten. Samvalgsverktøyene kan brukes før, under og etter en konsultasjon. De inneholder et kort sammendrag som du kan skrive ut, og fungere som et hjelpemiddel og en huskeliste i selve konsultasjonen.
 • Dersom det ikke finnes samvalgsverktøy tilgjengelig for den aktuelle diagnosen: Gi informasjon om 3 spørsmål pasienten kan stille sin behandler:

Illustrasjonsbilde: helsenorge.no

 • Tilby samvalgsveiledning. Samvalgsveiledning betyr at helsepersonell (for eksempel sykepleiere og forløpskoodinatorer) som har fått opplæring i samvalg, veileder pasienten frem til en beslutning. Gjennom spørsmål og eventuelt utdypende informasjon sikrer man at pasientene er klare for å delta i valg.
 • Involver brukerrepresentanter inn i arbeidet, for eksempel gjennom deltagelse i arbeidsgrupper.
 • Ha dialog med brukerutvalget i sykehuset, og informer om tiltakene. Få ideer og prøv ut i praksis. Inviter brukerutvalgene til å bidra aktivt og til å spre informasjon om samvalg via sine kanaler.
 • Undersøk hva pasientene mener om tiltakene, og om de oppleves nyttige og relevante (bruk gjerne spørreundersøkelser, mikrobrukertesting etc).

Informasjonsmateriell for pasienter

Det er allerede utviklet en del ressurser som fritt kan benyttes. Last ned filer og bestill hos sykehusets trykkeri, eller informer pasienter via elektroniske lenker.

Bilde av forsiden på samvalgsbrosjyren på bokmål
Bokmål
Bokmål
Bilde av forsiden på samvalgsbrosjyren på Nordsamisk
Nordsamisk
Nordsamisk
Bilde av forsiden på samvalgsbrosjyren på Lulesamisk
Lulesamisk
Lulesamisk
Bilde av forsiden på samvalgsbrosjyren på Sørsamisk
Sørsamisk
Sørsamisk
Bilde av forsiden på samvalgsbrosjyren på nynorsk
Nynorsk
Bokmål
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk

Visittkort side 1
Visittkort side 2

Animasjonsfilm om samvalg (2 min 38 sek)
Samvalgsverktøy på helsenorge.no
Podcast om samvalg
Informasjon om Samvalgssenteret

Aktiviteter og tidsbruk

Gannt-diagram med teksten: 4. Forberedte pasienter

Logo Finnmarksykehuset