Samvalgstrappa

Opplæring i samvalg

*Ta kontakt for mer informasjon. E-post: samvalgssenteret@unn.no

Her kan du lære enda mer om samvalg:

Film:
Hva er samvalg?
(2,5 minutter)

Podkast:
Godt samvalg
(14 minutter)

Kurs:
Fire gode vaner
(2 dager)

Film:
Hva er viktig for deg-samtalen
(9 minutter)

Nettforedrag:
Klar for samvalg
(12 minutter)

Verktøy:
Samvalgsverktøy på helsenorge.no

E-læring:

Lynkurs i samvalg (10 min)

Seks steg til samvalg (40 min)

Undervisningstilbudet i samvalgstrappa er aktuelt for alle ansette, men er delt inn i fire nivå med ulike læringsmål, avhengig av hvilket informasjonsansvar du har ovenfor pasienten. Læringsmålene er bygd opp etter Blooms taksonomi som også brukes på universiteter og høyskoler. Samvalgssenteret kan skreddersy innholdet i tilbudene, og tilpasse det til avdelingen og de ansattes behov.