Samvalgstrappa

Opplæring i samvalg

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Målgruppe


Alle ansatte i helsetjeneste

Ansatte med 
pasientkontakt 

Ansatte med 
veilednings- og 
behandlingssansvar

Ansatte med fag- og implementeringsansvar

Læringsmål

Kjenne til samvalg

Kunne gjengi kunnskap om samvalg

Kunne anvende kunnskapen i klinisk praksis 

​Kunne se sammenhenger
og formidle kunnskapen
i en helhetlig struktur

Kurs
Implementering av samvalg (7 timer)
Ta kontakt

Opplæringstiltak

E-læring
Seks steg til samvalg (40 minutter)

Individuell veiledning: 
Lydopptak med personlig tilbakemelding.
Ta kontakt


Kurs:

Fire gode vaner
(2 dager)

Foredrag
Introduksjon til samvalg (20-30 minutter). Ta kontakt

Kurs:
Samvalgsveiledning (Inntil 5 timer).
Ta kontakt


E-læring
Lynkurs i samvalg
(10 minutter)

Her kan du lære enda mer om samvalg:

Film:
Hva er samvalg?
(2,5 minutter)

Podkast:
Godt samvalg
(14 minutter)

Kurs:
4 gode vaner
(2 dager)

Film:
Hva er viktig for deg-samtalen
(9 minutter)

Nettforedrag:
Klar for samvalg
(12 minutter)

Verktøy:
Samvalgsverktøy på helsenorge.no

Undervisningstilbudet i samvalgstrappa er aktuelt for alle ansette, men er delt inn i fire nivå med ulike læringsmål, avhengig av hvilket informasjonsansvar du har ovenfor pasienten. Læringsmålene er bygd opp etter Blooms taksonomi som også brukes på universiteter og høyskoler. Samvalgssenteret kan skreddersy innholdet i tilbudene, og tilpasse det til avdelingen og de ansattes behov.

Logo Finnmarksykehuset