2. Opplæring ansatte

Helsetjenesten har allerede stort fokus på god pasientkommunikasjon. Men samvalg må ikke forveksles med kun sympatisk og empatisk kommunikasjon.

Det kan være utfordrende å endre egen adferd, ikke minst i en travel hverdag. For at helsepersonell skal kunne motivere og veilede en pasient frem til å delta i valget kreves kunnskap om hva samvalg innebærer. Ulike intervensjoner som kurs for klinikere, e-læring, og andre ressurser på “Samvalgstrappa” gir et godt grunnlag for dette.

 • Etabler forståelse i kliniske team på hvorfor samvalg er viktig.
 • Samvalg er en del av klinisk hverdag, ikke noe som kommer i tillegg.
 • Start opplæring av ansatte før pasienttiltak iverksettes.
 • Det er viktig at alle som er i kontakt med pasienter har en felles forståelse av samvalg.
 • Lag en langsiktig plan for å øke evnen til samvalg i hele staben.
 • Ta hensyn til modenheten i teamet.
 • Leder må sette av tid i arbeidsplanen for kurs (for eksempel kurs i samvalgsveiledning og i implementering) og trening.
 • Legg inn kunnskap om samvalg som en del av opplæring av nyansatte (nyansatteplanene).

 • I samvalgstrappa finner du en oversikt over opplæringsressurser for alle ansatte i helsetjenesten.
 • For å oppnå en dypere forståelse av samvalg kan det være lurt å jobbe med temaet over tid. Se eksempel fra to kirurgiske avdelinger under.
 • Foredrag tilpasses ulike grupper, profesjoner og nivåer.
 • E-læringskurset «Seks steg til samvalg» (45 min.) er spesielt utviklet for behandlere.
 • E-læringskurset «Lynkurs i samvalg» (9 min.) er utviklet for alle ansatte i helsetjenesten uavhengig av profesjon.
Enkel tegning av en pasient som snakker med en helsearbeider
 • Fag- og undervisningsansvarlige har oversikt over de faste tidspunktene for undervisning og fagdager.
 • Planlegg undervisningen i samme tidsperiode for de ulike helseprofesjonene. Erfaring viser at dette letter innføringsarbeidet.

 • Legg undervisningen til etablerte møtepunkter: Fagdager, undervisningsmøter, fordyping, morgenmøter, og annet.

Samvalgstrappa

Her finner du en oversikt over opplæringsressurser for alle ansatte i helsetjenesten.
Det betyr at tilbudet spenner fra et 9-minutters lynkurs for alle ansatte, til individuell veiledning med tilbakemelding på egen konsultasjon.

I tillegg tilbyr Samvalgssenteret foredrag om samvalg for ulike grupper pasienter, helsepersonell og studenter, og for hele avdelinger og enheter. Innhold og nivå skreddersys avhengig av behov.

Illustrasjonbilde: Colourbox.com

Eksempel på undervisning i en kirurgisk avdeling
 • Leder: Forankrer samvalg generelt på internmøter
 • Leger: Introduksjon til samvalg på legenes morgenmøte (20-30 min)
 • Sykepleiere og helsesekretærer: Ta Lynkurs i samvalg (9 min)

 • Leger: Felles gjennomgang av e-læringskurset «Seks steg til samvalg» onsdag og fredag morgen på legenes internundervisningsprogram (til sammen ca 60 min).
 • Sykepleiere og helsesekretærer: Undervisning i samvalg, flere alternative tidspunkter i løpet av onsdag og torsdag slik at flest mulig kan delta (20-30 min).
 • Veien videre i fellesmøtet fredag samme uke.
 • Leger: Internundervisning med erfaringer, gjennomgang av eksempler fra klinisk hverdag.
 • Sykepleiere og helsesekretærer: Fordyping i relevante deler fra undervisningen

Aktiviteter og tidsbruk

Gannt-diagram med teksten: 2. Opplæring ansatte