Kvikkguide for klinikere

Når er samvalg aktuelt?

Samvalg er aktuelt når det skal tas en beslutning om utredning, undersøkning eller behandling
der det finnes flere tilgjengelige alternativer.

Det er du som behandler som opplyser pasienten om hvilke alternativer som er aktuelle.

Hvert alternativ presenteres med:

 • Fordeler og ulemper
 • Nytteverdi og risiko (i hele tall: x av 100)
 • Hva skjer om vi utsetter beslutningen?

Når pasienten har mottatt og forstått informasjonen, er dere klar til å ta et valg sammen.

 • Flytskjema for samvalg med pasient og behandler som viser om samvalg er aktuelt eller ikke

HUSKELISTE!

 • Pasienter har ulike evne til å forstå helseinformasjon (Vad vill vi säga? Det vet de väl redan?)
 • Spør hva som er viktig for pasienten
 • Vær tilbakeholden med egne anbefalinger for tidlig i prosessen
 • Dokumenter i journal at samvalg er utført

“Seks steg til samvalg” er en god måte å strukturere kommunikasjonen på i konsultasjoner der det må tas en beslutning. For pasienten blir det lettere å forstå og huske informasjonen, og for helsepersonellet er det en hjelp til å holde en stødig kurs i samtalen.

Rekkefølgen sikrer at:

 • Pasienten blir invitert til å delta, i tråd med loven
 • Pasienten får god nok informasjon til å medvirke i beslutningsprosessen
 • Pasientens preferanser, forventninger og bekymringer, slik at dere kan ta bedre beslutninger sammen.

Ta vårt e-læringskurs for å lære deg mer
Her kan du laste ned illustrasjonen

Har du pasientkontakt, men ikke er den som tar beslutninger sammen med pasienten?
Ta vårt lynkurs for å lære deg mer om samvalg.

Her er en kort animasjonsfilm som beskriver samvalg ur et pasientperspektiv

I Samvalgstrappa finner du våre opplæringstilbud